POZIV KULTURNIM DJELATNICIMA I OSTALIM ZAINTERESIRANIMA IZ ISTRE ZA SUDJELOVANJE NA  83TEH KONFERENCIJI „Kultura i zajednice dijeljenja“

Društveni centar Rojc, kao član europske mreže nezavisnih kulturnih centara „Trans Europe Halles“ (TEH), organizira TEH konferenciju u Društvenom centru Rojc od 25. do 28. svibnja. Tema konferencije je „Kultura i zajednice dijeljenja“ („Culture and Sharing Communities“). Program konferencije dostupan je nahttp://teh.rojc.eu/programme/

Pozivaju se kulturni djelatnici i ostali zainteresirani s područja Istarske županije da prisustvuju konferenciji.

Za sudjelovanje na konferenciji plaća se kotizacija u iznosu od 450 kn. Kotizacija uključuje sudjelovanje na predavanjima i radionicama kroz cijelo trajanje konferencije, ručak, večeru i kavu te slobodan ulaz na popratni kulturno-umjetnički program.

Dnevna ulaznica iznosi 150 kn, a iznos je potrebno uplatiti prije početka konferencije. Dnevna ulaznica uključuje sudjelovanje na programu tog dana te ručak i kavu.

Za udruge koje imaju sjedište u DC Rojc, moguće je besplatno prijaviti po jednog/u sudionika/icu.

Moguće je prijaviti se za volontiranje što vam osigurava besplatan ulaz. Od volontera očekujemo da nam pomognu u pripremi konferencije od 22. – 25. 5., osam sati dnevno.

Prijave su obavezne i otvorene su do 15.5.2017. 

Obrazac prijave
Za sve informacije obratite se na e-mail:  surojc.elena@gmail.com